De Hongerige Wolf

De Hongerige Wolf

Provincie Overijssel: Technische Productie

DE HONGERIGE WOLF is in vele varianten te zien, elke locatie kent zijn eigen zeggingskracht die telkens als uitgangspunt zal dienen. Er wordt samengewerkt met lokale amateurs en professionals en de productie wordt gemaakt door zo veel mogelijk Oost-Nederlandse makers.

Met DE HONGERIGE WOLF willen de producenten het Overijsselse erfgoed levend houden en naar buiten brengen.

Regie: Benno Hoogveld
Geluidsontwerp: Joey Buddenberg

Recent Posts
Neem contact op

Stuur een berichtje en je ontvangt spoedig antwoord...